Jack Methus Club Information => Public Relations => ข้อความที่เริ่มโดย: analyser ที่ ตุลาคม 14, 2009, 09:54:13 AMหัวข้อ: สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เริ่มหัวข้อโดย: analyser ที่ ตุลาคม 14, 2009, 09:54:13 AM
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะครับ  เห็นว่าดีนะครับ  
สำหรับคุณผู้หญิงนะครับ  หรือท่านที่ทราบข่าวก็นำไปบอกกล่าวกับคนในครอบครัวของท่านนะครับ  คุณแม่ , พี่ ,น้อง ,ญาิติหรือคนที่รู้จักก็ไ้ด้ครับ


http://www.tmwa.or.th/aboutus.php (http://www.tmwa.or.th/aboutus.php)


กิจกรรมทั่วไปของสมาคม

สมาคมแพทย์สตรี ฯ พยายามจัดกิจกรรมรับใช้สังคมทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะต่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่

1.การตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกในสตรี
ทำการตรวจในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และที่ 3 ของเดือน เวลา 8.00 - 11.30 น. ณ อาคารแพทย์โกศล ตรงข้ามวัด ธาตุทอง กิจการนี้ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ปีหนึ่งๆ มีผู้รับการตรวจเป็นจำนวนมาก ปีละประมาณ 3,000 คน เมื่อพบผิดปกติ จะทำการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ ตามความต้องการของผู้ป่วย และตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2546 เป็นต้นมา ด้วยทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิชินโสภณพนิช ทำให้สมาคมฯสามารถทำการ ตรวจเพิ่มเป็นทุกวันเสาร์ และในเดือนกันยายน 2547 สมาคมฯได้ร่วมเป็นหนึ่งในสถานบริการที่รับตรวจหา มะเร็งปากมดลูกระยะแรกในสตรีในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.อีกด้วย

2.หน่วยแพทย์และทันตแพทย์แคลื่อนท
ี่ เริ่มแรกได้ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ได้ออกปฏิบัติตามชุมชนแออัดในกทม. และ จังหวัดใกล้เคียง ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และทางทันตกรรม ปีละ 3,500 - 4,000 คน ปัจจุบันทำการออก ตรวจในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3.คลินิคเวชปฏิบัติทั่วไป
ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารแพทย์โกศล ตรงข้ามวัดธาตุ ทอง มีผู้มารับบริการปีละ 3,000-3,500 คน

4.คลินิคโรคผิวหนัง ปฏิบัติงานวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 และที่ 3 ของเดือน ณ อาคารแพทย์โกศล เวลา 9.00 - 11.00 น.

5.ฝ่ายวารสาร (1) จัดพิมพ์ จดหมายข่าวแพทย์สตรีปีละ 3 ฉบับ และจัดพิมพ์วารสารข่าวแพทย์สตรีฉบับประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง (2) เผยแพร่ความรู้ทางแพทย์แก่ประชาชนเท่าที่มีโอกาส เช่น จัดรายการวิทยุ, โทรทัศน์, การอภิปราย เป็นต้น

6.งานชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์
จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดำเนินกิจกรรมอาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีฯ กลุ่มที่ 2 อยู่ที่ศาลา ดำรงลัทธพิพัฒน์ ดินแดง มีสมาชิกกลุ่มละประมาณ 500 คน มีกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ การออกกำลัง กาย รำมวยจีน ทำการฝีมือ ฟังการบรรยาย และมีพระธรรมเทศนา ร่วมงานกับองค์การอื่นๆได้แก่
1. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ
2. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ
3. สโมสรซอนต้ากรุงเทพหนึ่งและสาม
4. มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนและองค์การอื่น ๆ อีก
5. แพทย์สมาคม


หัวข้อ: Re: สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เริ่มหัวข้อโดย: pami ที่ ตุลาคม 14, 2009, 10:17:10 PM
ขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เริ่มหัวข้อโดย: polarbear ที่ ตุลาคม 14, 2009, 11:36:30 PM
 :)